GSSY - Guru Siyag's Siddha Yoga
Latest Updates
View All...

KOLOMBA MUNGU

Select language Download Meditation Method

Weka mawazo yako yote kupitcha djuu sadgurudev shri ramlal ji siyag tafuta ku tia sanamu yake ndani ajina chakra(fasi ina yi kala katikati ya metcho yako mbili yote ulinde tu metcho yaku funga mara modja semaka djina ya gurudev gurudev aho djina ya mtakatifu modja kua mu fana(ex.jesus,allah,Krishna)wa kati ume omba na sanamu ya gurudev .

Mbele ya ku omba gurudev umu ombe ndjiya ya ya ina omba minute15,minute30 ivio ivio akikupa ndjia wewe peke ufanie minute 30 kicha ndjo una toka kumaombi yako.

Kama ume gondjua magondjua ahishake, omba gurudev ndani ya moyo wako yote atoshe magondjua na uruma yote yako.na ma ombi ya niha ya kudjuwa shida la ko ita mupa gurudev nguvu ya bu mungu ita tchuka ndani ya mwili yako dju ya ku ondocha maneno ya mwili na ya kiroh.

Wa kati ume omba na sanamo ya gurudev ume pasha kusikiya muting ziko yogic nayo niku lamuka ya nguvu ya mama ya kundalini na nguvu ya gurudev. Na hi yo usi ogope kama ume sikiya kutingi zika ile ya yogic wa kati ya ma ombi. Ni nguvu yako enie inata kuku takacha mwili wako.

Muting ziko yogic enie ita kuja ayo peke kundjia ya ma ombi ina pacha kupanda,na asnas,mudras(postures),bandh,pranayam tena una pacha kusikiya uba yaku tcheka nguvu awo ya kulia. Awo mutingi ziko wa mwili wote usi kataze uache usidju ulize.mwili wako ina oba ya mitingi ziko ule dju iponie magondjua una pachako ko ngeza.kicha hivyo na ma ombi ya gurudev.wakati mutingi ziko yogic ina beba fasi kati ya mwili yako. 

Wakati ume omba una pacha kuona mwangaza ya munguo une pacha kusikiya sauti ya bu mungu (naad)pima nectar,enye ulisikiya na ku ona nguvu na sura ya mungu etc(ivio ivio) ume pacha ku ona mambo ilio pitaka na iyo enye ita kuyika mbele. Iyo ni alama yak u djo ngeya na maneno ya kiroh ya mungu. Enye alifana dju ya furah ya sadgurudev shri ram lalji siyag.

Nibora ku omba wakati ya usubuyi awo kicha kula tchakula ya kilo ku ro una paacha ku tchunga 2a3 heurs kicha kula upime nguvu ya utakatifu wako wepke ingiya ndani yako.