GSSY - Guru Siyag's Siddha Yoga
Latest Updates
View All...

LOLENGE NINI OKAKI KASAMBELA

Select language Download Meditation Method

Tiamakanisi noyo nionso na photo nalikolo ya sadgurudev Shri Ramlal Ji Siyag luka otia elilingi naye nakati ajna chakra(Esika Efandi Nakatikati ya misu nayo mibale nionso obatela kaka miso ya kokanga.Nambala moko, bandelaka kombo ya Gurudev Gurudev to kombo ya mosatli moko(Ex.Jesus, Allah, Krishna) Na Tangu yo ozo Bondela na elilingi ya Gurudev.

Liboso ya kobanda, Bondela Gurudev pe senga ye nzela ya kosambela pona tango mokoya 15 minute, 30 minute etc. Soko apesi yo nzela ponatango yomoko ex. 30 minute naya nasima ya 30 minute nde okobima natango ya losambo nayo.

Soko ozo bela maladi moko esilate, sambela Gurudev na se ya motema nayo mobimba a longola na maladi pe na mawa wana. Na libondeli naya bosembo na komi yeba likambo nayo ekopesa Gurudev makasi ya bonzambe ekosopana na nzoto nayo pona kolongolayo makambo ya nzoto mpeya molimo.

Tango yo ozo sambela na elilingi ya Gurudev, okoki pe ko yoka koninganamoko yogic na yango moko ezalina kolamuka ya nguya mere Kundalini noi ngolu ya Gurudev. Nayango kobangate soki oyoki koningana wana yogic natangu ya kobondela. Eza nbuya mere kundalini oyo ekoya pe ebatela koningana yogic na nzoto nayo pe epetola nzoto nayo.

Koningana yogic oyo ekoya yangomoko nanzela ya kobondela ekokipe komata na, asanas, mudras, postures, bandh, pranayam pe koki koyoko posa ya koseka makasi, tokolela. To koningisa nzoto mobimba. Tika eya koluka koyeba ya ngo te tope kokata yo pete. Nzoto nayo eza na posa ya koningana wana po epetola ndenge to ebikisa maladi okoki ko continuer joi.Nabongo nayo na losambo na elilingi ya Gurudev. Tango koningana yogic ezua esika na nzoto nayo. 

Natangu ya kobondela okoki pe komona pole (lumire) yankolo okoki pe koyoka macici ya bonzambe (Naad) meka nectar pe oyo yoka pekomona nguya no elongi ya nzame etc. Okoki pekoyoka pekomona makambu oyo eleka na oyo ekoya liboso. Eza bilembo ya kopusa na molimo ya nzambe. Oyo osala yango pona esengo ya SadGurudev Shri Ram lalji Siyag.

zo senga osambela natongo nasima ya silica bilongo oyo eza na estoma. To nasima ya 2 a 3 heurs nasima yakoli biloko moko yakilo.Bonda sikoyo kosalelo energie yamolimo nayo moko bokota sikoyo.